פרטי התקשרות

04-8420763 :טלפקס

פקס: 15348420763

דוא”ל:

הדף שלנו בגוגל+

 רח' שלמה בן יוסף 13,צק פוסט, חיפה 3296113